Kancelářský materiál

Přednost by vždy měly dostat trvanlivé výrobky, ideálně s vyměnitelnou náplní nebo dolévatelné (např. fixy). U archivačních systémů a pořadačů se uplatní recyklovaná lepenka. Také propisky mohou být z recyklovaného papíru (vinutá papírová trubička s psací náplní), z kompostovatelných plastů (compostable, biodegradable), tužky a pastelky zase ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů (FSC).  Čím méně druhů materiálů bylo na příslušný výrobek použito, tím pravděpodobnějsí bude jeho recyklace. Určitě bychom se měli vyhnout chlorovaným plastům (PVC, polyvinylchlorid, recyklační značka 3), které se recyklovat nedají. Omezme i výrobky z hliníku, protože jeho výroba a zpracování jsou energeticky náročné.

U výrobků ze dřeva dejme přednost certifikátu FSC.  Ten zaručuje, že dřevo pochází z lesů obhospo­da­řo­va­ných podle důsledných mezinárodních ekologických a sociálních pravidel Forest Stewardship Council (FSC). Certifikát vlastní i některé lesy v ČR, například Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Značku FSC lze nalézt na řadě výrobků včetně nábytku, papíru, kuchyňského ná­činí. Informace v češtině, seznamy zpracovatelů a výrobků. Existuje také mapa obchodů v ČR, kde lze koupit výrobky z FSC dřeva. Pokud chcete zjistit vice informací o nakupování věcí ze dřeva, přečtěte si nakupovací desatero.

Vyhýbat bychom se měli organickým rozpouštědlům. Existují stejně účinné náhrady v podobě fixů na vodní či lihové bázi. Barviva by neměla obsahovat toxické kovy a karcinogenní aminy a fenoly. Zdravotní nezávadnost a soulad s evropskými předpisy stvrzuje označení „CE“.

K životnímu prostředí vstřícnější výrobky garantuje ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek (EŠV).  Najdete ji třeba na některých psacích potřebách, papírových archivačních boxech a šanonech.

Pro archivaci lze velmi dobře využít papírové nebo prešpánové složky, pořadače, rozdružovače atd. Kompletní sortiment lze zakoupit z recyklovaného papíru, se značkou EŠV a některé jsou vyráběny i v chráněných dílnách. Průhledné pořadače mohou být z polyethylenu HDPE (high density polyethylen, vysokohustotní), LDPE (low density, nízko hustotní) či polypropylenu (PP). Výrobkům z PVC (polyvinylchlorid) je lepší se vyhnout.

Více informací zde:

Kancelářské potřeby – tipy a doporučení pro nákup (stručný informační list, pdf, 4 strany, 2. aktualizované vydání, prosinec 2011)

Informační list s podrobnými kritérii pro kancelářské potřeby (pdf, 10 stran), podrobný popis žádoucích a nežádoucích vlastností

Metodika pro odpovědné zadávání veřejných zakázek – Kancelářské potřeby a archivační systémy, STEP 2016

Veřejné zakázky na příkladu nákupu papíru (pdf, 29 stran), včetně specifikace technických parametrů papíru: gramáž, tloušťka, opacita, zaklížení, hrubost….

Metodika pro odpovědné zadávání veřejných zakázek – Nákup kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek, STEP 2016