Odpad

Průměrný obyvatel Prahy vyprodukuje každoročně 302 kg odpadů, z toho jen 73 kg vytřídí a pošle k recyklaci. Zbylých 229 kg skončí v popelnicích a kontejnerech na směsný odpad. To je dvakrát více, než např. v Lublani, hlavním městě Slovinska. Směsný odpad se odveze buď přímo na skládku, nebo do Malešické spalovny. Po spálení zbude zhruba čtvrtina hmotnosti odpadu, která také musí na skládku v Benátkách nad Jizerou.

Praha aktuálně přichází s projekty k prevenci odpadů, jako je projekt reuse centra. V některých spíše okrajových částech Prahy je možné bioodpady třídit do hnědých kontejnerů. Např. v Praze – Řepích si můžete snadno pořídit komunitní kompostér.

 

Hmotnostně největší částí odpadu jsou bioodpady. Existují možnosti jak bioodpady třídit a nechat je přeměnit na kvalitní hnojivo – kompost. Máme-li k dispozici alespoň kousek trávníku, můžeme si tam umístit domácí kompostér, nebo si společně s ostatními nájemníky opatřit komunitní kompostér.

Další možností je pořídit si do domácnosti žížaly, které se bioodpady živí. K jejich chovu potřebujeme vermikompostér a cca ½ m2 prostoru.

 

V ČR se z komunálního odpadu zrecykluje necelých 40% a energeticky využije kolem 10% objemu. Zhruba polovinu odpadu zbytečně vyhodíme na skládku.

Abychom snížili plýtvání, měli bychom věci znovu používat a zbytečně je nevyhazovat:

  • nechat staré věci opravit: elektroniku v www.opravarna.cz nebo v www.zpokojedopokoje.cz
  • preferovat při nákupech zálohované lahve na opakované použití (limonády, sirupy, pivo apod.)
  • šatník obnovovat v second-handech,
  • pořizovat nábytek z druhé ruky (například na Florenci ve www.zpokojedopokoje.cz nebo v IKEA Zličín)
  • na nákupy používat znovu použitelné krabičky, sáčky
  • na cesty si s sebou brát termosku, nebo znovu použitelnou nádobu s pitím, uzavíratelný hrnek na kávu a krabičku se svačinou
  • před každým nákupem si dobře rozmyslet, zda věc opravdu potřebuji, a jestli produkt využiji
  • nákup potravin si předem promyslet, aby se nakoupené potraviny bezezbytku spotřebovaly (udělat si seznam a držet se ho)
  • nakupovat potraviny ideálně bez obalů v takzvaných bezobalových obchodech
  • upřednostnit nákup trvanlivějších výrobků před těmi na jedno použití

Vzniklý odpad je pak třeba alespoň třídit a recyklovat. To vyžaduje dopravu, energii, které sice také znečišťují životní prostředí, ale výrazně méně než nakládání se směsným odpadem. Pečlivé třídění pak snižuje náklady a zvyšuje kvalitu recyklace.

Proto je třeba umožnit snadnější třídění více komodit, včetně zbytků z kuchyní a restaurací. Můžeme požádat zodpovědné politiky o vytvoření podmínek pro třídění hlavních druhů odpadů, včetně bioodpadů, a tím podpořit jejich recyklaci.