Hračky a dětské zboží

Hračky by neměly odrážet jen módní trendy. Ty jsou velmi pomíjivé. Zkusme k výběru hračky přistupovat uvážlivě. Zamysleme se nad bezpečností hračky, zdravotní nezávadností, hořlavostí, vhodnost hračky vzhledem k věku dítěte, historii hračky – kde a jak daleko byla vyrobena.

Existují také různé certifikáty, avšak žádný nevyjadřuje šetrnost k životnímu prostředí:

  • Správná hračka: V této certifikaci se zohledňuje především pedagogické a estetické hledisko. Více informací.
     

 

  • Bezpečná a kvalitní hračka: tento certifikát propůjčuje na dobu 3 let Technický a zkušební ústav stavební výrobkům, které dosahují zvýšené úrovně bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality hračky. Více informací.
     

 

  • Bezpečné hračky: Logo označuje, že kupovaný výrobek je vysoce bezpečný a zdravotně nezávadný, což garantuje certifikát Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín. Více informací.