Systémové změny

Jakkoli je odpovědné spotřebitelské chování Vás a vašich blízkých důležité, pro zlepšení stavu životního prostředí nestačí. Věnujte proto prosím pozornost a svůj čas také aktivitám, které mají za cíl změnit zákony a pravidla, podle kterých funguje např. obec, ve které žijete či pracujete.

Způsobů, jak podpořit systémové změny, je mnoho, zde nabízíme jen příklady, které jsou časově a organizačně méně náročné.

Kontaktujte své volené zástupce na místní i celostátní úrovni

Vyžádejte si od nich informaci o změnách, které prosazují např. v oblasti podpory zemědělství šetrnému k životnímu prostředí, omezování vzniku odpadů, lepšímu hospodaření s vodou. Nemusíte psát všem zastupitelům, poslancům či senátorům. Vyberte si skupinu nebo jednoho politika, který má nejblíže k Vašim názorům, napište mu a požádejte jej o schůzku.

Buďte ve spojení se spolkem, který se věnuje životnímu prostředí

  • Staňte se dobrovolníkem spolku, který řeší téma, které je vám osobně blízké.
  • Sledujte novinky celostátně působících nevládních organizací nebo portál Ekolist.cz.
  • Podpořte finančně některý ze spolků, který se systematicky věnuje politice životního prostředí.