Odpady

Abychom co nejvíce předešli vzniku odpadů na pracovišti, můžeme udělat řadu věcí. Na oběd si vezmeme svou krabičku, do které si necháme zabalit, co nedojíme. K nákupům si nosíme použité igelitky, látkové tašky či šité pytlíčky. Občerstvení na různé pracovní schůzky nakupujeme v minimu igelitových sáčků, nebo v sáčcích papírových. Při přípravě kávy se vyhneme kapslím, kelímkům, malým „smetánkám“ a dalším zbytečným jednorázovým odpadům. Pomohou vlastní hrnky, krabička s cukrem či společné trvanlivé mléko v lednici.

Nicméně vyhnout se zcela produkci odpadů na pracovišti je téměř nemožné. Je proto důležité, aby byl odpad alespoň co nejvíce vytříděný. Zákon o odpadech požaduje, aby Vám zaměstnavatel zajistil možnost odpady třídit a předat k recyklaci. Hlavní město Praha, stejně jako většina měst a obcí, umožňuje také právnickým osobám zapojit se do městského systému nakládání s komunálním odpadem. V písemné smlouvě město stanoví smluvní cenu za svozové služby. Jednou z podmínek je, že si firma zajistí třídění svých odpadů v souladu se systémem města. Nakládání s odpady mohou kontrolovat příslušné odbory městského úřadu a městských částí (jako např. zde pro Prahu), nebo Česká inspekce životního prostředí; za zjištěná pochybení udělují pokuty až do výše 50 milionů Kč.

Třídit papír, plasty a kovy/plechovky je již standard. Můžeme svého zaměstnavatele požádat, aby nám umožnil třídit také sklo, nápojové kartony a především kuchyňský bioodpad. Zaměstnavatel může zajistit domácí kompostér, nebo hnědou popelnici na bioodpad se zajištěným pravidelným vyvážením.

Jak zařídit ve vaší firmě třídění bioodpadu se můžete inspirovat v tomto videu:

Aby třídění odpadu ve firmě fungovalo, je nutné zajistit informovanost všech pracovníků včetně obslužného personálu, správce budovy a uklízeček.