Dřevo a nakupovací desatero

  1. Dáváme přednost dřevu před plasty či kovy. Dřevo je krásný přírodní materiál a obnovitelná surovina. Těžba nerostných surovin často způsobuje více škod než kácení.
  2. Upřednostňujeme dřevo a dřevěné výrobky označené logem FSC. Certifikát FSC zaručuje, že dřevo pochází z lesů obhospodařovaných podle důsledných mezinárodních ekologických a sociálních pravidel Forest Stewardship Council (FSC). Můžete se přímo zeptat svého prodejce, zda nabízí dřevo s tímto certifikátem. Na stránkách FSC ČR najdete databázi u nás dostupných výrobků s tímto standardem.
  3. Dáváme přednost domácím (českým) dřevěným výrobkům. Platí, že čím blíže je země původu, tím lépe. S klesající přepravní vzdáleností se snižuje znečištění, které doprava způsobuje. Také tím podpoříme místní ekonomiku na našem venkově.
  4. Při nákupu nábytku upřednostňujeme domácí druhy dřevin (buk, borovice atp.), před stromy, které u nás nerostou (zejména tropickými).
  5. Vyhýbáme se koupi výrobků z tropických dřevin (týk, eukalyptus, mango, mahagon aj.) bez značky FSC. Často pocházejí z devastovaných či ilegálně těžených tropických lesů. Dáváme pozor na skrytě užívané tropické dřevo – zadní strany výrobků, dna zásuvek, přepážky mezi regály jsou někdy vyrobeny z tropického dřeva. Ptejte se obsluhy nebo přímo vedení obchodu.
  6. Kupujeme-li nábytek z tropických druhů dřevin (týk, eukalyptus, mango, mahagon apod.), vybíráme rozhodně jen ze zboží označeného logem FSC.
  7. Vybíráme zboží vyšší kvality. Vydrží déle, takže nebude potřeba nábytek brzy nahradit novým, což by znamenalo další těžbu.
  8. Dáváme přednost koupi výrobků z masivního dřeva před lepenými materiály, které mohou obsahovat zdraví nebezpečné chemické látky.
  9. Ze stejného důvodu dáváme přednost výrobkům ošetřeným pouze oleji a vosky před barvenými a lakovanými.
  10. Upřednostňujeme výrobky ošetřené přírodními barvy a laky (nejlépe vodou ředitelnými) před barvami a laky syntetickými. Barvy a laky přednostně vybíráme s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek.

 

Upraveno dle původního textu FSC ČR a Hnutí DUHA.