Archiv rubriky: Pracoviště

Pracoviště – odpady

Abychom co nejvíce předešli vzniku odpadů na pracovišti, můžeme udělat řadu věcí. Na oběd si vezmeme svou krabičku, do které si necháme zabalit, co nedojíme. K nákupům si nosíme použité igelitky, látkové tašky či šité pytlíčky. Občerstvení na různé pracovní schůzky nakupujeme v minimu igelitových sáčků, nebo v sáčcích papírových. Při přípravě kávy se vyhneme kapslím, kelímkům, malým…
Číst více.

Pracoviště – jídlo a pití

Jídlo a pití jsou důležitou součástí našeho života. Jen málokterý zaměstnavatel neposkytuje stravenky, neprovozuje kantýny či jídelny, nekupuje občerstvení na porady, pro veřejné akce atd. Potraviny mají přitom zásadní vliv na životní prostředí. Jejich vznik přispívá ke globálnímu oteplování více než všechna auta, kamiony, letadla a vlaky dohromady a stojí za spotřebou většiny pitné vody.…
Číst více.

Pracoviště – kancelářský materiál

Přednost by vždy měly dostat trvanlivé výrobky, ideálně s vyměnitelnou náplní nebo dolévatelné (např. fixy). U archivačních systémů a pořadačů se uplatní recyklovaná lepenka. Také propisky mohou být z recyklovaného papíru (vinutá papírová trubička s psací náplní), z kompostovatelných plastů (compostable, biodegradable), tužky a pastelky zase ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů (FSC).  Čím méně…
Číst více.

Pracoviště – doprava

Doprava, obzvláště motorová, má zásadní vliv na znečišťování a ničení krajiny i na zdraví obyvatel. Je velmi náročná na prostor a na spotřebu energie. Spotřebuje polovinu veškeré vytěžené ropy. Při jejím spalování vzniká oxid uhličitý, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Doprava zamořuje ovzduší také oxidem uhelnatým, oxidy dusíku, rakovinotvornými polycyklickými aromatickými uhlovodíky a prachem.…
Číst více.